YMAB Home Contact Mail
Meerwaarde voor de toekomst
Login
Login:


Password:

Fiscaliteit

In functie van o.a. fiscale behoeften wordt periodiek een tussentijds resultaat opgemaakt.  Op basis van deze informatie worden samen met de bestuurders/zaakvoerders/directeurs beleidsbeslissingen genomen.

Bij de afsluiting van het boekjaar wordt een jaarrekening opgesteld met een uitgebreide toelichting.  Dit verslag in boekvorm is een naslagwerk dat zowel fiscaal als bedrijfseconomisch van nut zal zijn voor de onderneming.

Waar nodig wordt op basis van deze jaarrekening met haar toelichting een ratioanalyse aan de cliĆ«nt bezogd.  Deze cijfervergelijking over meerdere boekjaren met haar grafische voorstelling zal een voor de ondernemer een handig hulpmiddel zijn in de beleidsbeslissingen voor de toekomst van het bedrijf.  Registratie van (handels)huurcontracten (25 KB)