YMAB Home Contact Mail
Meerwaarde voor de toekomst
Login
Login:


Password:

Nieuwsarchief

Naar het recente nieuws »

» 13 november 2009
BEPERKING VAN HET MAXIMUMPERCENTAGE VAN DE BELASTINGAFTREK VOOR RISICOKAPITAAL

De ministerraad heeft beslist het maximumpercentage van de belastingaftrek voor risicokapitaal te beperken tot 3,8% voor de aanslagjaren 2011 en 2012. Dat maximumpercentage vervangt de huidige 6,5% die het wetboek van de inkomstenbelasting voorschrijft.
» 01 februari 2009
In het aanslagjaar 2010 kunnen vennootschappen genieten van een belastingaftrek voor risicokapitaal van 4,473%. Voor kleine vennootschappen wordt het tarief verhoogd tot 4,973%.
Ter herinnering nog dit. Kleine vennootschappen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar, niet meer dan één van volgende criteria overschrijden:
• Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
• Jaaromzet, exclusief de btw: 7.300.000 euro;
• Balanstotaal: 3.650.000 euro, tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.
» 09 januari 2008
TARIEF VOOR AANSLAGJAAR 2009 IS GEPUBLICEERD
Een Bericht in het Belgisch Staatblad van 27 december 2007 bevestigt dat het percentage van de aftrek voor risicokapitaal voor het aanslagjaar 2008 gelijk is aan 3,781%. Voor 'kleine vennootschappen' wordt dit percentage met een halfprocentpunt verhoogd, en bedraagt het dus 4,281%.

Uit een tweede bericht in hetzelfde Staatsblad blijkt dat het basispercentage voor het aanslagjaar 2009 stijgt naar 4,307%. Voor kleine vennootschappen wordt dit derhalve 4,807%.
» 02 januari 2008
GEEN TERUGVORDERING VAN GEMEENTEBELASTINGEN
Tussen de 200 en 300 gemeenten hadden hun belastingreglement mbt de aanvullende gemeentebelasting voor inkomstenjaar 2006 pas begin 2007 goedgekeurd. Dat is te laat en dus gingen stemmen op dat in dat geval de opcentiemen konden teruggevorderd worden. Maar de regering heeft hier een stokje voor gestoken.
De regering heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat voor aanslagjaar 2007 de gemeentelijke belastingreglementen geldig verklaart die pas na het einde van het inkomstenjaar goedgekeurd raakten. Daardoor wordt voorkomen dat de betrokken gemeenten de aanvullende gemeentebelasting zouden moeten terugbetalen.
» 13 februari 2007
De PLUSLENING is een lening van LRM zonder waarborgen. Ze is er voor kleine ondernemingen met een investeringsproject dat met eigen middelen en bankleningen alléén niet kan gerealiseerd worden. De PLUSLENING richt zich tot de kleine familiale ondernemingen, zoals bijvoorbeeld industriële ondernemingen, distributie en groothandelsactiviteiten, dienstverlenende sectoren, de zorgsector en de creatieve sector . Uitgesloten sectoren: Horeca, Detailhandel, Kleinschalige aannemingsbedrijven.
» 30 januari 2007
Gelet op de wijze waarop een vennootschap haar jubileumfeest heeft georganiseerd, aanvaardt het Hof van Beroep te Gent dat de organisatiekosten geen kosten van onthaal vormen, maar publiciteitskosten. Met de aftrekbaarheid van de opgelopen BTW tot gevolg.
» 22 december 2006
BELASTINGAFTREK VOOR RISICOKAPITAAL STIJGT: De notionele intrestaftrek wordt verhoogd. Deze verhoging weerspiegelt de lichte stijging van de rentevoeten. De belastingaftrek voor risicokapitaal bedraagt voor 2007 (aanslagjaar 2008):
* 3,781% in plaats van 3,442% in 2006;
* 4,281% voor KMO's.
» 06 september 2007
Factuurdetails: Wanneer de vermeldingen op facturen te summier zijn om een controle van de geleverde werkzaamheden / materialen te controleren kan de btw-aftrek worden geweigerd. Wanneer U niet in het bezit bent van details zal de rechtbank de btw-aftrek effectief weigeren.
» 06 september 2006
Bedrijfsprofiel
» Download
» 23 juni 2006
Even voorstellen
» Lees meer