YMAB Home Contact Mail
Meerwaarde voor de toekomst
Login
Login:


Password:
« Terug naar vorige pagina

Belastingconsulent

De belastingconsulent: uitgebalanceerd advies

De belastingconsulent vervult de volgende opdrachten: kwalitatief fiscaal advies verstrekken, U bijstaan bij het nakomen van al Uw fiscale verplichtingen, zowel op persoonlijk als op ondernemingsvlak, en optreden als Uw vertegenwoordiger in de gesprekken met de fiscale administratie.

Lidmaatschap van het IAB – en dus voldoen aan hoge kwaliteitseisen – is een verplichting, net als het respecteren van het beroepsgeheim.

Fiscaliteit is een complexe en volatiele materie. Specialist zijn en blijven vergt dan ook permanente studie. De belastingconsulenten zijn onderworpen aan een plicht tot permanente beroepsvervolmaking onder toezicht van het instituut.
Ondernemingen, in alle fasen van hun bestaan, op fiscaal vlak met raad en daad bijstaan kan immers enkel door de lat blijvend hoog te leggen en competentie hoog in het vaandel te voeren.