YMAB Home Contact Mail
Meerwaarde voor de toekomst
Login
Login:


Password:
« Terug naar vorige pagina

Accountant

De accountant: de opdrachten opgeteld

De opdrachten van een accountant bestrijken een breed palet. Hij is een echte allround-adviseur; die U als bedrijfsleider in elke fase van Uw ondernemerschap deskundig begeleidt. Zo kan U bij de start van Uw activiteiten bij hem terecht voor bijstand bij het opstellen van Uw ondernemings- en financieel plan, hij adviseert U bij de organisatie van Uw administratieve en boekhoudkundige diensten en voert Uw boekhouding, maakt U wegwijs in de vergunningen die U nodig heeft voor Uw onderneming, adviseert U inzake subsidies, vennootschapsrecht en boekhoudkundige informatisering… De accountant staat ook in voor de verificatie en eventuele correctie van de jaarrekening, kan een interne audit uitvoeren en U een correct beeld geven van Uw onderneming inzake kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s. Op fiscaal vlak geeft de accountant niet alleen advies, hij helpt U ook met Uw fiscale aangiftes (personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, …), en kan U tevens vertegenwoordigen in besprekingen met de fiscale administratie.

Denkt U eraan Uw onderneming over te laten aan derden of ziet U meer in een familiale opvolging, dan kan de accountant U hierin begeleiden door U een duidelijk zicht te geven op de waarde van Uw onderneming, en de fiscale, juridische en sociale aspecten van de operatie voor U op een rijtje te zetten. Hij kan U op basis hiervan adviseren over het beste scenario voor de geplande opvolging…

Op strategische momenten in het leven van een vennootschap vervult de exteren accountant belangrijke, door de wet verplichte controle-opdrachten. Het gaat concreet om de opmaak van een controleverslag bij operaties zoals fusie, splitsing, omzetting naar een andere vennootschapsvorm, ontbinding en vereffening.

Om al deze taken naar behoren uit te kunnen voeren, moet er tussen de accountant en de cliënt een relatie van transparantie en betrokkenheid bestaan. Een strikt beroepsgeheim zorgt voor een veilig en vertrouwelijk kader waarbinnen alle informatie aan bod kan komen. Een accountant doet dus heel wat meer dan louter boekhouden: hij speelt een cruciale rol in het gezond houden van de bedrijfsfinanciën en kan U door zijn kennis en kunnen de juiste beslissingen helpen nemen. Noem hem gerust de beschermengel van Uw bedrijf.